Logopedska terapija kod odraslih
Uloga logoped
Logopedska terapija kod odraslih
Uloga logoped
Prethodna
Sledeći

Poremećaji koji se javljaju nakon oštećenja mozga

Afazija

Afazija je jezički poremećaj koji se ispoljava poremećajima u produkciji, razumevanju govora, imenovanju, čitanju, pisanju i/ili ponavljanju. 

Dizartrija

Dizartrija je motorni poremećaj govora koji se manifestuje se usporenim, slabim, nepreciznim i nekoordinisanim pokretima govorne muskulature

Anartrija

Anartija je motorni poremećaj govora koji predstavlja potpuni gubitak sposobnosti verbalne komunikacije zbog slabosti mišića govornih organa.

Apraksija govora

Verbalna apraksija je poremećaj sposobnosti programiranja pokreta govorne muskulature kao i sekvenci pokreta koji su neophodni za govor.

Dečja patologija

Dečja afazija (može biti razvojna ili stečena) predstavlja poremećaj u razvoju ili gubitak stečenih jezičkih sposobnosti.

Drugi poremećaji

Poremećaji govora i jezika koji se javljaju kod neurodegenerativnih oboljenja i kod traumatskih oštećenja mozga.

Značaj logopedske terapije za pacijente sa afazijom i drugim poremećajima komunikacije neurogenog porekla je ogroman. Terapija omogućava da se oporave izgubljene sposobnosti ili da se pronađu novi, alternativni načini komunikacije. Sa logopedskom terapijom treba započeti čim se opšte zdravstveno stanje pacijenta stabilizuje, jer rani i intenzivani logopedski tretman je povoljan prognostički faktori. Vrsta i način primene logopedske terapije zavisi od oblika i stepena afazičkog sindroma ili druge neuropatologije govora i jezika. Važno je napomenuti da je afaziološki tretman dug proces čiji uspeh zavisi od motivacije pacijenta, strukture tretmana kao i angažovanost porodice.

Stručna literatura iz oblasti neurogene patologije govora i jezika, autora prof. dr Mileta Vukovića. Knjige su namenjene stručnjacima svih profila koji se u svom radu susreću sa pacijentima koji ispoljavaju poremećaje komunikacije neurogenog porekla.

 

Šta kažu osobe sa afazijom?

Bilo mi je teško. Znam šta želim da kažem nekome, ali to nisam mogao da kažem. Govorio sam samo reči i tako razgovarao sa drugima. Nakon logopske terapije mogu normalno da govorim. Ponekad imam problem da se setim neke reči, ali to je retko.

Nefluentan onlik afazije

Nisam ništa znao. Nisam mogao ispravno da kažem voda, kafa, čaj...Govorio sam nešto, ali to nisu bile prave reči. Nisam mogao da razumem druge ljude. Sada mogu mnogo toga da kažem i bolje razumem. Imam problem da teškim rečima i kada se brzo govori.

Vernikeova afazija

U početku sam mogla da kažem samo nekoliko reči (daj, evo, to). Razumela sam sve što mi drugi govore, ali ja nisam mogla njima da odgovorim. Uz pomoć logopeda uspela sam da savladam ove prepreke i sada mogu da govorim punim rečenicama i da normalno komuniciram sa ljudima.

Transkortikalna motorna afazija

Poslednji sadržaji

Moždani udar
ljilja

Moždani udar

Akutni moždani udar (šlog ili cerebrovaskularni insult) podrazumeva naglo nastalo fokalno (žarišno) ili globalno oštećenje moždane funckije, a koji se javlja kao posledica poremećaja moždane

Read More »
Moždani udar
ljilja

Tranzitorni ishemijski atak (TIA)

Tranzitorno ishemijski atak je akutna prolazna neurološka disfunkcija koja nastaje zbog žarišne ishemije mozga. TIA je stanje koje ne dovodi do trajnog oštećenja mozga i

Read More »
Traumatske povrede glave
ljilja

Traumatska oštećenja mozga

Traumatska oštećenja mozga su stečena stanja nastala kao posledica udarca u glavu nakon čega dolazi do poremećaja u funkcionisanju mozga. Treba napomenuti da ne dolazi

Read More »
Traumatske povrede glave
ljilja

Otvorene i zatvorene povrede glave

Otvorene povrede glave Predstavljaju povrede kod kojih dolazi do prekida kontinuiteta (veze) između kosti lobanje i moždanog tkiva odnosno sila predmeta koja deluje probija lobanju

Read More »

Kontakt

Telefon

0654415802

Email adresa

ljiljanasimiclogoped@gmail.com

Mesto

Novi Sad