Poremećaji razumevanja govora (simptomi afazije)

Razumevanje govornog jezika je od izuzetne važnosti za uspešnu komunikaciju. Razmena ideja, dobijanje potrebnih informacija ili uobičajеna svakodnvna konverzacija moguća je samo ukoliko se razume poruka koju dobijamo od sagovornika. Poremećaji u ovom domenu jezika javljaju se kod dece sa različitim oblicima jezičkog poremećaja kao što je specifični jezički poremećaj (razvojna disfazija) i razvojna afazija, […]