Knjiga Afaziologija (2019) predstavlja naučni identitet profesora Vukovića. Štampanje petog izdanja udžbenika svedoči kontinuitetu naučnog i praktičnog rada autora na ovom području.  Sadržaj knjige obuhvata opsežan prikaz kliničke slike, dijagnoze i diferencijalne dijagnoze klasičnih afazičkih sindroma. Na isti način,  opisane su supkortikalne afazije, afazije sa poremećajem jednog modaliteta, posebni oblici afazija i srodni oblici govornih poremećaja. S obzirom da su poremećaji komunikacije prisutni i kod oštećenja desne hemisfere, autor je jedno poglavlje posvetio deskripciji kliničke slike, dijagnoze i tretmana ovih poremećaja. Predstavljen je i odnos kognitivnih funkcija i jezičkih poremećaja.  U zasebnom poglavljima objašnjenji su klinički entiteti: aleksije, agrafije i akalkulije, kao i nelingvistički poremećaji koji prate afaziju (apraksija i agnozija). Zbog pojave jezičkih poremećaja u kliničkoj slici neurodegenerativnih oboljenja jedno poglavlje se bavi odnosom demencije i afazije.

Posebno poglavlje posvećeno je dijagnostici. Detaljno su opisane procedure dijagnostičkog postupka uz prikaz za skrining procenu, kliničku procenu i primenu standardizovanih baterija testova.

Na kraju knjige nalazi se poglavlje Tretman afazija u okviru kog su prikazane tradicionalne i specifične metode terapije afazija. Takođe su opisani neurološki mehanizmi oporavka i prognostički faktori afazije.


Tretman afazija


Poremećaji komunikacije kod TOM


Neurodegenerativni poremećaji govora i jezika