Aleksija i agrafija (stečeni poremećaji čitanja i pisanja)

Čitanje i pisanje su važan segment komunikacije. Danas, u eri razvoja tehnologije koja služi kao sredstvo komunikacije neophodno je koristiti pisani jezik kako bi se ostavarili kontakti sa drugim ljudima. Obično popunjavanje formulara ili informisanje o određenim uputstvima zahteva sposobnosti čitanja i pisanja.

Poremećaji u ovim sposobnostima mogu biti razvojni ili stečeni. Razvojni poremećaji su prisutni od samog početka razvoja funkcija čitanja ili pisanja, a to su:

 • Razvojna disleksija koja podrazumeva specifični poremećaj u savladavanju sposobnosti čitanja koji nije uslovljen intelektualnim teškoćama, oštećenjem vida i sluha, neurološkim oštećenjima ili sociijalnom deprivacijom.
 • Razvojna disgrafija podrazumeva nemogućnost savladavanja sposobnosti pisanja i pored urednih intelektualnih sposobnosti, urednog stanja vida i sluha, odsustva neurološkog oštećenja i socijalne deprivacije.

 

Šta je aleksija i agrafaija?

Aleksija podrazumeva stečeni poremećaj funkcije čitanja, dok agrafija podrazumeva stečeni poremećaj funkcije pisanja.

Javljaju se nakon oštećenja mozga uzrokovano moždanim udarom, traumatskim oštećenjem mozga, demencijom i drugim neurološkim oboljenjima.

 

Simptomi aleksije i agrafije

Aleksija

Agrafija

 • potpuni gubitak sposobnosti čitanja
 • izostavljanje, dodavanje i/ili zamena glasova
 • zamena jedne reči drugom rečju koja može biti bliska ili udaljena po značenju
 • čitanje reči koje vizuelno podsećaju na napisanu reč
Poremećaji razumevanja napisanog
 • Karakteristično obeležje za Vernikeovu, globalnu i transkortikalnu senzornu afaziju. Stepen oštećenja razumevanja varira, ali je obično paralelan težini poremećaja u razumevanju govora.
 • potpuni gubitak sposobnosti pisanja
 • izostavljanje, dodavanje i/ili zamena slova
 • zamena jedne reči drugom rečju koja može biti bliska ili udaljena po značenju
Greške sa grafomotornog aspekta
Odnosi se na kvalitet rukopisa i greške ovog tipa su obično prisutne zbog slabosti desne ruke
 • pogrešno oblikovanje slova
 • narušeni prostorni odnosi između slova
 • nemogućnost održavanja reda

 

Oblici aleksije i agrafije

Tipovi grešaka u čitanju i pisanju zavise od oblika aleksije i agrafije, odnosno u kom mehanizmu ovog procesa se javlja problem. Postoje sledeći oblici:

 • Čista aleksija/agrafija
 • Aleksija sa agrafijom
 • Fonološla, dubinska i površinska aleksija/agrafija

Postoje i specifičniji oblici aleksije u čijoj osnovi se nalazi oštećenje vizuoprostornih sposobnosti i deficiti pažnje. Sa druge strane, dodatni oblici agrafije su takođe uslovljeni deficitima zanemarivanje jedne strane, a postoji i apraksična agrafija koja podrazumeva oštećenje motornih progarama koji su neophodni za proces pisanja.

U svakom obliku afazičkog sindroma manifestuje se karakterističan tip grešaka u čitanju i pisanju. Na primer, kod pacijenata sa globalnom afazijom prisutna je totalna aleksija i totalna agrafija. Pacijenti ne mogu pročitati niti napisati osnovne podatke o sebi (ime i prezime, mesto stanovanja), dok samo u pojedinim slučajevima mogu prepoznati nekoliko pojedinačno napisanih slova ili prepisati jednostavne reči.

Pacijenti sa Brokinom afazijom ispoljavaju zamenu ili dodavanje glasova/grafema u čitanju/pisanju, takođe prisutan je agramatizam u ovim modalitetima.

Kod pacijenata sa Vernikeovom afazijom dominantan tip grešaka jeste zamena reči nekom drugom rečju ili izmena reči do stepena neologizma. Takođe, ispoljavaju deficite u razumevanju pročitanog sadržaja. Rukopis pacijenata sa Vernikeovom afazijom je „fluentan“ kao što produkuju i fluentan govor, slova su tačno oblikovana, ali sadržaj napisanog nije adekvatan.

 

Procena i tretman aleksije i agrafije

Procena modaliteta čitanja i pisanja podrazumeva detaljnu analizu ovih sposobnosti u različitim zadacima, od čitanja/pisanja pojedinačnih slova do čitanja/pisanja dužeg teksta, takođe značajna pažnja poklanja se proceni sposobnosti razumevanja napisanog sadržaja.

Tretman zavisi od oblika poremećaja, a neophodno je svaki terapijski zadatak prilagoditi individualnim sposobnostima pacijenta kao i njihovim interesovanjima i potrebama. U najtežim slučajevima kao što je totalna aleksija/agrafija počinje se sa prepoznavanjem pojedinačnih slova, zatim jednostavnih i visokofrekventnih reči. Postepeno sa opotavkom ovih sposobnosti zadaci tretmana se usložnjavaju.

Rehabilitacija kod pacijenata sa afazijom je dug proces, ali ukoliko se rano započne sa terapijom i ukoliko se sistematično radi na oporavku jezičkih sposobnosti prognoza je znatno bolja.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Parafazija

Šta je parafazija? Parafazija je opšti simptom afazije koji podrazumeva upotrebu neodgovarajuće reči u govoru, odnosno produkciju reči koja je pogrešna u odnosu na kontekst

Agramatizam

Pravilan govor podrazumeva da su svi jezički elementi usvojeni po pravilima datog jezika. Stepen poznavanja određenog jezika se procenjuje na osnovu tačnosti upotrebe gramatičkih pravila

Poremećaj imenovanja (anomija)

Svi smo bar jednom bili u situaciji da u toku razgovora napravimo pauzu jer ne možemo da se setimo određene reči. Tada obično kažemo „na