Aleksija i agrafija (stečeni poremećaji čitanja i pisanja)

Čitanje i pisanje su važan segment komunikacije. Danas, u eri razvoja tehnologije koja služi kao sredstvo komunikacije neophodno je koristiti pisani jezik kako bi se ostavarili kontakti sa drugim ljudima. Obično popunjavanje formulara ili informisanje o određenim uputstvima zahteva sposobnosti čitanja i pisanja. Poremećaji u ovim sposobnostima mogu biti razvojni ili stečeni. Razvojni poremećaji su […]

Parafazija

Šta je parafazija? Parafazija je opšti simptom afazije koji podrazumeva upotrebu neodgovarajuće reči u govoru, odnosno produkciju reči koja je pogrešna u odnosu na kontekst govorne situacije ili jezički zadatak. Manifestuje se u kliničkoj slici svih oblika afazičkih sindroma, ali nešto veću učestalost ima u fluentnim oblicima afazija. Ispoljavaju se u toku konverzacijskog i narativnog […]

Agramatizam

Pravilan govor podrazumeva da su svi jezički elementi usvojeni po pravilima datog jezika. Stepen poznavanja određenog jezika se procenjuje na osnovu tačnosti upotrebe gramatičkih pravila za taj jezik. Gramatika podrazumeva skup načela koja određuju po kojim pravilima se kombinuju glasovi u rečima i reči u rečenicama. Kako će se formulisati iskaz u odnosu na glagolsko […]

Poremećaj imenovanja (anomija)

Svi smo bar jednom bili u situaciji da u toku razgovora napravimo pauzu jer ne možemo da se setimo određene reči. Tada obično kažemo „na vrh mi je jezika, ali ne mogu da se setim“. Ovako bismo na grub način objasnili šta je anomija i kako se oseća pacijent koji ima anomiju. Imenovanje je jedan […]