Otvorene i zatvorene povrede glave

Otvorene povrede glave Predstavljaju povrede kod kojih dolazi do prekida kontinuiteta (veze) između kosti lobanje i moždanog tkiva odnosno sila predmeta koja deluje probija lobanju i tvrdu moždanu opnu i oštećuje mozak. Moždane opne ili ovojnice obavijaju i štite mozak od različitih uticaja. Kod otvorenih rana dolazi do probijanja neke od opni. Važni su prostori […]

Traumatska oštećenja mozga

Traumatska oštećenja mozga su stečena stanja nastala kao posledica udarca u glavu nakon čega dolazi do poremećaja u funkcionisanju mozga. Treba napomenuti da ne dolazi uvek do oštećenja mozga i gubitka funkcija. Ponekad, udarac u glavu neće rezultirati oštećenjem moždanog tkiva. Takođe, u traumatska oštećenja mozga ne ubraja se moždani udar, oštećenja koja nastaju zbog […]

Tranzitorni ishemijski atak (TIA)

Tranzitorno ishemijski atak je akutna prolazna neurološka disfunkcija koja nastaje zbog žarišne ishemije mozga. TIA je stanje koje ne dovodi do trajnog oštećenja mozga i ne traje duže od 60 minuta. Zašto i kako nastaje TIA? TIA se obično javlja kao posledica hipoperfuzije ili mikroembolizacije, što sprečava dotok krvi do određenih oblasti mozga, a kada […]

Moždani udar

Akutni moždani udar (šlog ili cerebrovaskularni insult) podrazumeva naglo nastalo fokalno (žarišno) ili globalno oštećenje moždane funckije, a koji se javlja kao posledica poremećaja moždane cirkulacije odnosno zbog prekida dotoka krvi u moždano tkivo. Kao posledica moždanog udara nastaje potpuni ili delimični gubitak funkcije u zahvaćenim delovima mozga. Moždano tkivo (nervene ćelije) je veoma osetljivo […]