Tranzitorni ishemijski atak (TIA)

Tranzitorno ishemijski atak je akutna prolazna neurološka disfunkcija koja nastaje zbog žarišne ishemije mozga. TIA je stanje koje ne dovodi do trajnog oštećenja mozga i ne traje duže od 60 minuta. Zašto i kako nastaje TIA? TIA se obično javlja kao posledica hipoperfuzije ili mikroembolizacije, što sprečava dotok krvi do određenih oblasti mozga, a kada […]

Moždani udar

Akutni moždani udar (šlog ili cerebrovaskularni insult) podrazumeva naglo nastalo fokalno (žarišno) ili globalno oštećenje moždane funckije, a koji se javlja kao posledica poremećaja moždane cirkulacije odnosno zbog prekida dotoka krvi u moždano tkivo. Kao posledica moždanog udara nastaje potpuni ili delimični gubitak funkcije u zahvaćenim delovima mozga. Moždano tkivo (nervene ćelije) je veoma osetljivo […]