Otvorene i zatvorene povrede glave

Otvorene povrede glave Predstavljaju povrede kod kojih dolazi do prekida kontinuiteta (veze) između kosti lobanje i moždanog tkiva odnosno sila predmeta koja deluje probija lobanju i tvrdu moždanu opnu i oštećuje mozak. Moždane opne ili ovojnice obavijaju i štite mozak od različitih uticaja. Kod otvorenih rana dolazi do probijanja neke od opni. Važni su prostori […]

Traumatska oštećenja mozga

Traumatska oštećenja mozga su stečena stanja nastala kao posledica udarca u glavu nakon čega dolazi do poremećaja u funkcionisanju mozga. Treba napomenuti da ne dolazi uvek do oštećenja mozga i gubitka funkcija. Ponekad, udarac u glavu neće rezultirati oštećenjem moždanog tkiva. Takođe, u traumatska oštećenja mozga ne ubraja se moždani udar, oštećenja koja nastaju zbog […]