Knjiga Neurodegenerativni poremećaji govora i jezika, potvrđuje originalnost profesora Vukovića u naučnom stvaralaštvu. Na auotoru prepoznatljiv način, predstvaljena je izuzetno složena i zahtevna oblast, s obzirom na specifičnosti prirode neurodegenerativnih oboljenja i jezičkih poremećaja koji se ispoljavaju u okviru ovog oblika neuropatologije. Proučavanje odnosa neurodegenerativnih oboljenja i patologije govora i jezika je sve značajnije zbog porasta populacije u svetu, a time i progresivnih bolesti nervnog sistema.  

Autor je u monografiji, koja predstavlja prvo naučno delu ovog tipa na srpskom jeziku, sistematizovao teorijske i praktične informacije prikupljene u toku dugogodišnjeg bavljenja ovom oblašću.

Za logopede, poseban doprinos ove knjige ogleda se u poglavljima o proceni i tretmanu progresivnih poremećaja komunikacije, gde su na koncizan i jasan način opisane logopedska procena i terapijske procedure. Date su smernice za sistematsko planiranje govorno-jezičke terapije, njene primene i evaluacije efekata tretmana.

U posebnom poglavlju prikazane su studije slučajeva sa opisom neuropsihološke procene, interpretacije rezultata i zaključnog mišljenja.


Afaziologiija


Tretman afazija


Poremećaji komunikacije kod TOM