O nama

Logopedija nudi širok izbor interesovanja prema poremećajima komunikacije.

Moja interesovanja usmerena su na domen jezičke patologije, sa posebnim akcentom na neurogenu patologiju govora i jezika kod dece i odraslih.

Afazije i srodni poremećaji komunikacije predstavljaju najizazovniji segment logopedije, a rad sa decom i osobama sa jezičkim poremećajima za mene predstavlja neprekidan izvor motivacije i želje da im pomognem u ostvarivanju komunikacije.

Kako je nastao sajt?

Tokom rada sa pacijentima sa afazijom primetila sam da pacijenti kao ni članovi njihove porodice nisu dovoljno upoznati sa postojanjem neurogenih poremećaja govora i jezika. Svesnost o potrebi za logopedskim tretmanom u ovim stanjima i mogućnostima oporavka funkcije govora i jezika je izuzetno mala. 

Cilj je da se pružanjem stručnih informacija pacijenti, članovi njihove porodice, ali i  celokupna društvena zajednica informišu o postojanju ovih poremećaja i značajem logopeda u dijagnostičkim i terapijskim procedurama.

Šta možete pronaći na ovom mestu?

Sve informacije u vezi sa neurogenim poremećajima govora i jezika
kod dece i odraslih osoba

Uzroci

 • Moždani udar
 • Traumatska oštećenja mozga
 • Demencije
 • Tumori

Poremećaji

 • Afazije
 • Dizartrije
 • Apraksija govora
 • Poremećaji komunikacije kod traumatskih oštećenja mozga
 • Poremećaji govora i jezika kod demencija
 • Dečji neurogeni poremećaji govora i jezika

Logopedske usluge

 • Dijagnostika poremećaja govora i jezika
 • Terapijske procedure kod neurogenih poremećaja komunikacije