TRAUMATSKI POREMEĆAJI KOMUNIKACIJE

 

Šta je trauma?

Pojam trauma označava povredu, ranu. Fizička trauma podrazumeva narušavanje anatomske strukture i potpuni ili delimični gubitak funkcije povređenog organa koji nastaje kao posledica delovanja mehaničkog spoljnog faktora.

 

Koji su uzroci povreda glave?

Trauma glave je česta pojava kod dece i mlađih osoba. Najčešči uzroci su.

 • saobračajne nesreće
 • padovi
 • fizički napadi
 • sportske povrede
 • povrede nanete vatrenim oružjem
 

Poremećaji komunikacije

Poremećaji komunikacije (govora i jezika) kod traumatskih oštećenja mozga ispoljavaju nešto drugačiju kliničku sliku u odnosu na poremećaje komunikacije koji nastaju kao posledica cerebrovaskularnih oboljenja (moždanog udara).

Razlika se ogleda u tome što je kod traumatske etiologije reč o kognitivno-komunikativnom poremećaju, dok se kod cerebrovaskularnih oboljenja ređe javljaju ispadi u domenu kognitivnh funkcija. To podrazumeva ispade u domenu pažnje, pamćenja, mišljenja, organizovanja sadržaja. Svi ovi elementi su neophodni za govor i razumevanje govora. 

Razlika je i u oblicima afazičkih sindroma. Kod traumatskih oštećenja češće su zastupljeni fluentni oblici afazija (anomička i transkortikalna senzorna afazija) odnosno češće se javljaju afazije sa tečnom govornom produkcijom, a dominantnim ispoljavanjem simptoma u imenovanju i razumevanju.

 

Deficiti u govoru

 

 • nejasna produkcija reči
 • poremećaji glasa – hrapav ili nazalan glas
 • usporen govor koji može biti posledica postojanja motornog govornog poremećaja
 • smetnje u gutanju
 • potpuni gubitak govora
 

Deficiti u jeziku

 

 • deficit imenovanja – nemogućnost prisećanja željene reči
 • nekoherentan govor – nepovezan sadržaj
 • izmišljanje priča
 • ponavljanje istih priča
 • brz govor
 • poremećaji čitanja i pisanja
 • otežano praćenje brzog govora
 • nerazumevanje složenog verbalnog sadržaja
 • deficit pažnje koja ometa razumevanje govora
 • nemogućnost izvršavanja višestrukih naloga
 • teškoće u razumevanju pročitanog materijala
 

Poremećaji kognitivnih funkcija

 

 • deficit pažnje
 • deficit pamćenja
 • teškoće u osmišljavanju sadržaja
 • nemogućnost rasuđivanja
 

Poremećaji verbalne komunikacije kod traumatskih oštećenja mozga

 • Afazija
 • Dizartija
 • Apraksija govora
 • Mutizam
 • Oštećenje diskursa
 • Neafazički poremećaji jezika

Vuković, 2010.

 

Ko se bavi dijagnostikom i terapijom traumatskih poremećaja komunikacije?

Logoped je stručnjak koji se bavi dijagnostikom i rehabilitacijom poremećaja komunikacije koji nastaju kao posledica traumatskih oštećenja mozga.

Pored logopeda, neuropsiholozi su važni članovi tima jer se u ovim stanjima često javljaju i poremećaji kognitivnih funkcija.

Porodica i društvo imaju važnu ulogu u životu ovih osoba. Njihova podrška je neophodna kako bi uspeli da pronađu kompenzatorne mehanizme ili da povrate izgubljene govorno-jezičke i kognitivne sposobnosti.