Sposobnosti govora i jezika kod starih osoba

Starenje je normalan, prirodan tok u životu čoveka, dok je starost deo životnog razdoblja koji počinje od 65. godine. Starenje podrazumeva progresivan proces koji traje od rođenja i u tom procesu vremenom dolazi do promena u organizmu i postepenog slabljenja ili gubitka funkcija.

U starosti, promene u govoru i jeziku dešavaju se s jedne strane kao posledica starenja, a sa druge strane kao rezultat različitih oboljenja (moždani udar, demencije, tumori).

U procesu starenja kvalitet komunikacije se menja zbog:

 • promena u anatomiji govornih organa
 • oštećenja senzornih organa (čulo sluha i vida)
 • promena u centralnoj obradi govora i jezika (promene koje se dešavaju na nivou mozga)

Promene u anatomiji govornih organa

Pravilni pokreti govornih organa neophodni su za precizan izgovor glasova. Starenjem dolazi do smanjenja brzine pokreta i smanjenja preciznost u pokretu mišića govornih organa što narušava pravilan izgovor glasova. Takođe, nedostatak zuba i korišćenje proteza može uzrokovati nepravilnosti u artikulaciji.


Oštećenja senzornih organa

Uredan sluh je neophodan za slušanje i razumevanje govora. Čulo sluha prvo počinje da slabi i u starosti dolazi do prezbiakuzije odnosno prirodne staračke nagluvosti. Verovatno smo svi doživeli situaciju u kojoj starija osoba traži da ponovimo ono što smo rekli. Većina osoba u ovoj situaciji počeće previše glasno da govori, ali treba znati da to neće pomoći osobi da vas bolje čuje i razume. Umesto toga, govorite sporije sa malo jačim intenzitetom i usmerite lice ka osobi kojoj govorite.

Koriščenje slušnih aparata pomaže u razumevanju govora i u značajnoj meri utiče na kvalitet života osobe.

Očuvane sposobnosti čula vida neopodne su za proces čitanja i pisanja. Kada u starosti dođe do slabljenja u ovoj funkciji ograničava se komunikacija pisanim putem. Osobe izbegavaju da čitaju i pišu i tada se oslanjaju na govorni jezik. Ponekad je potrebno prilagoditi veličinu slova, kontrast boja, koristiti pomoćna sredstva (naočare), dok u nekim slučajevima oštećenje je do te mere da su ovi modaliteti jezika nedostupni za osobu.


Promene u centralnoj obradi

Dolazi do gubitka nervnih ćelija i prekida njihovih veza, a kao posledica javljaju se različite teškoće. Za razumevanje govora potrebna je pravilna obrada zvučne informacije u mozgu. To podrazumeva dobro čujenje, zapamćivanje informacije, povezivanje reči sa značenjem i razumevanje celog konteksta.

Posledica starosti ogleda se u nemogućnosti pamćenja velikog broja informacija, teškoće u razumevanju složenih rečenica, nemogućnosti praćenja brzog govora, a sve nastaje kao posledica slabljenja kognitivnih funkcija zbog promena na nivou moždanih struktura.

Pored slabljenja govorno-jezičkih funkcija, dolazi i do promena u kognitivnim sposobnostima i sposobnostima ponašanja.


Glas kod starih osoba

 • Promuklost, hrapavost u glasu
 • Drhtav i zamorljiv glas
 • Smanjena jačina glasa
 • Zadihan glas

Govor kod starih osoba

 • Nepravilan izgovor glasova (zbog nedostatka zuba ili smanjenje preciznosti pokreta govornih organa)
 • Izmenjen ritam i tempo govora
 • Pauze u govoru zbog nemogućnosti prisećanja reči

Jezičke sposobnosti kod starih osoba

 • Nemogućnost nalaženja željene reči
 • Zaobilazan govor – opisivanje pojmova
 • Zamenjuju reči jer ne mogu da se sete tačne reči
 • Koriste kratke rečenice
 • Ponekad je prisutna preopširnost u govoru
 • Teškoće u razumevanju govora zbog staračke nagluvosti, nemogućnosti praćenja govora od strane više osoba
 • Teškoće u razumevanju zbog oslabljenog pamćenja verbalnog sadržaja
 • Teškoće u razumevanju složenih rečenica

Sve navedene karakteristike posledice su starenja organizma i smanjenja njegove funkcije, ali uzrok pojave ovih karakteristika mogu biti i štetne navike koje su prisutne godina. Na primer, promenu u glasu mogu biti posledica promena na nivou grkljana i vokalnog mišića, ali isto tako i uticaj konzumiranja cigareta ili alkohola, posledica rada u hemijskim industrijama gde je došlo do isparavanja štetnih supstanci koje su vremenom uticale na kvalitet glasa.

Naravno, varijabilnost je u velikoj meri zastupljena. Neke osobe i u srednjoj ili poznoj starosti mogu imati zadovoljavajuće kvalitete glasa i sposobnosti govora i jezika. To u velikoj meri može da zavisi od obrazovanja, genetskih predispozicija i faktora sredine.

Komunikacija je važan element kvaliteta života i svaka osoba bez obzira na godine ima potrebu za komunikacijom. U slučaju nastanka promena u glasu, sposobnostima govora i jezika potrebno je zatražiti pomoć logopeda koji će proceniti i uputiti na dalja ispitivanja.


Izvor: Vuković M. Neurodegenerativni poremećaji govora i jezika;  Hooper, C. R. Cralidis, A.  Normal changes in the speech of older adults

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Parafazija

Šta je parafazija? Parafazija je opšti simptom afazije koji podrazumeva upotrebu neodgovarajuće reči u govoru, odnosno produkciju reči koja je pogrešna u odnosu na kontekst

Agramatizam

Pravilan govor podrazumeva da su svi jezički elementi usvojeni po pravilima datog jezika. Stepen poznavanja određenog jezika se procenjuje na osnovu tačnosti upotrebe gramatičkih pravila