Tranzitorni ishemijski atak (TIA)

Tranzitorno ishemijski atak je akutna prolazna neurološka disfunkcija koja nastaje zbog žarišne ishemije mozga. TIA je stanje koje ne dovodi do trajnog oštećenja mozga i ne traje duže od 60 minuta.


https://www.columbianeurology.org/what-mini-stroke
Photo by: NewYork-Presbyterian Hospital

Zašto i kako nastaje TIA?

TIA se obično javlja kao posledica hipoperfuzije ili mikroembolizacije, što sprečava dotok krvi do određenih oblasti mozga, a kada se protok odnosno cirkulacija ponovo uspostavi simptomi se povlače. Neuroimidžing metodama (magnetnom rezonancom ili CT-om) ne može se dokazati da postoji oštećenje mozga.

TIA se obično sponatno povuče, bez bilo kakve intervencije, ali u određenom broju slučajeva prethodi moždanom udaru. Istraživanja pokazuju da je 2-5% pacijenata koji su imali TIA imali i moždani udar u narednih mesec dana.  Zato bilo koju pojavu kao što je oduzetost jedne strane tela, smetnje sa govorom ili druge simptome treba shvatiti ozbiljno i obratiti se lekaru.


Kako se ispoljava TIA?

Pojava simptoma zavisi od oblasti mozga koja je zahvaćena ovim procesom. Jedan od čestih simptoma jeste hemipareza odnosno slabost polovine tela suprotne od mesta poremećaja (ako je proces u levoj hemisferi javiće se desna hemipareza).

Ako je zahvaćena leva hemisfera mozga moguća je i pojava jezičkih ili govornih simptoma koji iščezavaju nakon 60 min.

TIA se može ponavljati i ukoliko se u roku od 24h javi više puta onda je reč o „kreščendo TIA“. Kreščendo TIA se definiše kao onesposobljavajuća, prolazna ishemija koja se karakteriše povećanom učestalošču, trajanjem ili težinom stanja.

Takođe, ukoliko TIA traje duže od 24h onda se smatra kao formirani moždani udar.


Reference: Marković D. i sar. Akutni moždani udar Koprivica R. Rana karotidna endarterektomija nakon akutnog neurološkog deficita

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Parafazija

Šta je parafazija? Parafazija je opšti simptom afazije koji podrazumeva upotrebu neodgovarajuće reči u govoru, odnosno produkciju reči koja je pogrešna u odnosu na kontekst

Agramatizam

Pravilan govor podrazumeva da su svi jezički elementi usvojeni po pravilima datog jezika. Stepen poznavanja određenog jezika se procenjuje na osnovu tačnosti upotrebe gramatičkih pravila