Traumatska oštećenja mozga

Traumatska oštećenja mozga su stečena stanja nastala kao posledica udarca u glavu nakon čega dolazi do poremećaja u funkcionisanju mozga. Treba napomenuti da ne dolazi uvek do oštećenja mozga i gubitka funkcija. Ponekad, udarac u glavu neće rezultirati oštećenjem moždanog tkiva. Takođe, u traumatska oštećenja mozga ne ubraja se moždani udar, oštećenja koja nastaju zbog demencija, tumora na mozgu ili infekcija.

Povrede glave mogu biti lakšeg stepena i u tom slučaju gubitak funkcija je obično bez trajnih posledica. Kod teških povreda mozga dolazi do oštećnja moždanog tkiva, krvarenja, kome, a u određenom procentu se razviju komplikacije koje dovode do smrti.

Rizik za nastanak ovih povreda imaju deca i mlade osobe, ali i osobe posle 60. godine.


Koji su uzroci povreda glave?

 • saobračajne nesreće
 • padovi
 • fizički napadi, nasilje
 • sportske povrede
 • povrede nanete vatrenim oružjem

Podela traumatskih povreda glave

https://www.pennmedicine.org/for-patients-and-visitors/patient-information/conditions-treated-a-to-z/concussion

Postoji nekoliko različitih klasifikacija u zavisnosti od kriterijuma prema kome je podela napravljena, ali najčešče de dele na otvorene i zatvorene povrede glave.

 • Otvorene povrede glave nastaju kada predmet prodre kroz lobanju i ošteti moždano tkivo. Javljaju se u slučaju ranjavanja vatrenim oružjem ili udarcem tupim predmetom.
 • Kod zatvorenih povreda glave ne dolazi do prekida između kostiju lobanje i moždanog tkiva. Ovaj tip povrede se češće javlja nego otvoreni tip.

Simptomi traumatskih oštećenja mozga


Fizički simptomi

 • Gubitak svesti (može trajati od nekoliko sekundi do nekoliko sati, u zavisnosti od stepena težine povrede)
 • Dezorjentisanost, zbunjenost
 • Vrtoglavica
 • Umor i pospanost
 • Glavobolja
 • Mučnina i povraćanje

Kognitivni i emocionalni simptomi

 • Teškoće u koncentraciji i usmeravanju pažnje
 • Deficiti pamćenja
 • Nemogućnost rasuđivanja, donošenja odluka
 • Promene u raspoloženju

Poremećaji govora i jezika

 • promene u glasu
 • nerazgovetan govor
 • potpuni gubitak govora
 • poremećaji imenovanja
 • smetnje u razumevanju govora
 • poremećaji čitanja i pisanja

Komplikacije kod traumatskih oštećenja mozga

Pojedine komplikacije mogu se javiti neposredno nakon povrede glave što dodatno otežava stanje pacijenta i povećava rizik za nastanak ozbiljnijih i trajnih komplikacije. Najčešće se javljaju:

 • Koma
 • Različite vrste krvarenja
 • Prelom lobanje
 • Infekcije mozga
 • Epileptični napadi
 • Hidrocefalus – nakupljanje moždane tečnosti (likvora)
 • Paraliza (oduzetost) mišića lica
 • Oštećenje čula vida, sluha, mirisa i ukusa
 • Disfagija (poremećaj gutanja)
 • Postraumatska demencija

Dijagnoza TOM

U slučaju povrede glave neophodno je javiti se lekaru. Neurolog je specijalista koji se bavi dijagnostikom i lečenjem neuroloških stanja i bolesti. Potrebno je načiniti detaljnu procenu koja se sastoji od ispitivanja odnosno uzimanja anamneze, metoda snimanja glave (CT, magnetna rezonanca) i primene različitih neuroloških testova.

Pored neurološke procene koja je primarna, neophodna je i procena neuropsihologa koji će proceniti da li postoje poremećaji kognitivnih funkcija i procena logopeda koji će utvrditi stanje govorno-jezičkih sposobnosti.


Lečenje TOM

Neurološka terapija sastoji se od primene lekova koji pomažu u ublažavanju bolova, uznemirenosti, mučnine i drugih simptoma. Ponekad je potrebno uraditi i neurohirušku intervenciju (operaciju).

Fizikalna terapija koja podrazumeva primenu vežbi koje će poboljšati pokret i olakšati sposobnost kretanja.

Logopedska terapija podrazumeva primenu različitih metoda i vežbi koje će pospešiti oporavak govornih i jezičkih sposobnosti. U zavisnosti od tipa poremećaja, koriste se zadaci za oporavak funkcije govora, razumevanja, čitanja, pisanja, računanja i imenovanja.

Neuropsihološka terapija sastoji se u primeni zadataka za oporavak kognitivnih funkcija.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Parafazija

Šta je parafazija? Parafazija je opšti simptom afazije koji podrazumeva upotrebu neodgovarajuće reči u govoru, odnosno produkciju reči koja je pogrešna u odnosu na kontekst

Agramatizam

Pravilan govor podrazumeva da su svi jezički elementi usvojeni po pravilima datog jezika. Stepen poznavanja određenog jezika se procenjuje na osnovu tačnosti upotrebe gramatičkih pravila